सेवासंधी

 • सहायक संशोधन अधिकारी – नियुक्ती रद्द आदेश MahaLogo
 • सांख्यिकी सहायक–नियुक्ती रद्द आदेश MahaLogo
 • अन्वेषक – नियुक्ती रद्द आदेश MahaLogo
 • महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), मुंबई साठी वरिष्ठ सल्लागार आणि क्षेत्र प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात- इंग्रजी MahaLogo
 • महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), मुंबई साठी वरिष्ठ सल्लागार आणि क्षेत्र प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात - मराठी MahaLogo
 • सांख्यिकी सहायक गट – क नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024 MahaLogo
 • अन्वेषक गट-क नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024 MahaLogo
 • सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) नियुक्ती आदेश दिनांक 12/03/2024 MahaLogo
 • सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता परीक्षेस बसलेल्या सर्व उमेदवारांची समांतर आरक्षणनिहाय माहिती MahaLogo
 • सांख्यिकी सहाय्यक गट-क पदाकरिता परीक्षेस बसलेल्या सर्व उमेदवारांची समांतर आरक्षणनिहाय माहिती MahaLogo
 • अन्वेषक गट-क पदाकरिता परीक्षेस बसलेल्या सर्व उमेदवारांची समांतर आरक्षणनिहाय माहिती MahaLogo
 • कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - अन्वेषक MahaLogo
 • कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - सांख्यिकी सहायक MahaLogo
 • कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आय. बी. पी. एस. कडून प्राप्त यादी - सहायक संशोधन अधिकारी MahaLogo
 • दिनांक 19 व 20 ऑक्टोबर, 2023 रोजी झालेल्या परीक्षेसाठी उपस्थित उमेदवारांचे तपशिलवार गुण आय. बी. पी. एस. सर्व्हर वरून पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा. MahaLogo
 • सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक या पदांकरिता कागदपत्रे पडताळणीकरिता वेळापत्रक व उमेदवारांसाठी सूचना
 • सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) पदासाठी मिळालेले गुण
 • सांख्यिकी सहाय्यक गट क या पदासाठी मिळालेले गुण
 • अन्वेषक गट क पदासाठी मिळालेले गुण
 • सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
 • अन्वेषक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
 • सांख्यिकी सहाय्यक गट-क पदाकरिता कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
 • महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- “मित्र” संस्थेकरिता यंग प्रोफेशनल भरती सूचना - इंग्रजी
 • महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- “मित्र” संस्थेकरिता यंग प्रोफेशनल भरती सूचना - मराठी
 • भरती प्रक्रिया 2023 बाबत कॅव्हेट
 • सहायक संशोधन अधिकारी, गट - ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक, गट - क ही पदे नामनिर्देशनाने भरण्यासाठी जाहिरात.
 • ऑनलाईन अर्ज
 • महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- “मित्र” संस्थेकरिता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची पदभरती 2023.
 • जाहिरात
 • पात्रता
 • अर्जाचे स्वरूप –मराठी
 • अर्जाचे स्वरूप –इंग्रजी
 • सहायक संशोधन अधिकारी, गट – ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक, गट – क यांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधी माहिती पुस्तिका (सोबतची DES (Various posts) IH Marathi 2023.pdf)मराठी
 • सहायक संशोधन अधिकारी, गट – ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक, गट – क यांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधी माहिती पुस्तिका (सोबतची DES (Various posts) IH Eng 2023.pdf)इंग्रजी
 • अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नामनिर्देशन भरती प्रक्रिया, 2023 – सहायक संशोधन अधिकारी, गट – ब (अराजपत्रित), सांख्यिकी सहायक व अन्वेषक, गट – क संवर्गातील नामनिर्देशन कोट्यातील पदांवर भरती करण्यासाठी घेण्यात येणा-या परीक्षेचे वेळापत्रक.
 • अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय भरती प्रक्रिया-२०२३ ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा