निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 848
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 22
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun_2022 11
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 48
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul_2021 151
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May_2022 164
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 124
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 132
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2021 141
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April - 2022 97
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April_2022 221
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2022 282
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2021 313
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2021 458
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 397
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2022 46
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 88
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2022 247
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2022 450
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 410
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2021 234
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2021 54
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2021 447
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2021 69
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 239
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 102
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 494
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 304
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2021 500
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी AUG-2021 376
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2021 388
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2021 813
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2021 648
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2021 624
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 179
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2021 744
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 215
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2020 645
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 108
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2020 469
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 73
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2020 456
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 89
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2020 434
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 37
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2020 413
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 30
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2020 331
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 48
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2020 328
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 40
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2020 307
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 69
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2020 343
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 564
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2020 385
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 484
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2020 1092
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 171
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2020 652
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1573
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2019 1898
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1456
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2019 1746
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1439
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2019 1761
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1440
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2019 1700
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2019 36
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1450
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2019 1683
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1427
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2019 1696
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1436
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 1682
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1417
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 1626
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1423
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 1637
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 1418
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 1601
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1436
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 1639
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 1454
85 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 1591
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1422
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 1604
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1411
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 1550
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1420
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 1560
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1411
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 1546
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1420
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 1535
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1407
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 1514
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1418
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 1526
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1409
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 1529
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1416
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 1539
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 1409
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 1530
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1415
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 1552
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1525
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी January-2018 63
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1431
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 1523
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1406
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 1488
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1414
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 1481
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1409
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 1470
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 1412
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 1481
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1408
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 1474
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1477
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 1411
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1407
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 1470
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1414
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 1493
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 1411
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 1480
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1408
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1490
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1408
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 1488
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1408
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 1475
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1402
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 1463
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 1405
139 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 1459
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 1411
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 1465
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1407
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 1459
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1407
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 1454
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 1412
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 1454
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1455
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 1402
150 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 1409
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 1463
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1404
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 1463
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1429
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 1562
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1411
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1471
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1408
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 1448
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1405
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 1441
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1403
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 1444
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1401
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 1438
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1402
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 1439
168 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 1401
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 1429
170 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1402
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 1437
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 1436
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1404
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 1440
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1409
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 1442
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1407
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 1442
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1409
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1454
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1406
182 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1445
183 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1404
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 1434
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1403
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 1431
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1406
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 1442
189 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1406
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 1431
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1404
192 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 1437
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1402
194 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 1435
195 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 1447
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 1412
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 1443
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1411
199 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 1452
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1403
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1443
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
203 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1434
204 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1407
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 1431
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1406
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 1423
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1410
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1428
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1408
211 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1428
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1407
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1430
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1412
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1438
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1408
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1436
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1412
219 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1436
220 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1408
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 1428
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1403
223 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1425
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1406
225 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1434
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1406
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1435
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1405
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 1432
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1406
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 1429
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 1428
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1428
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1426
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1425
236 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1432
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1437
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 1417
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1433
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1434
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 1422
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1431
243 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 1409
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1427
245 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 1413
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1421
247 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 1413
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 1426
249 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 1406
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1424
251 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 1407
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 1428
253 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 1416
254 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 1428
255 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 1408
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 1425
257 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 1413
258 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 1429
259 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 1405
260 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 1429
261 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 1412
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 1424
263 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 1402
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 1423
265 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 1406
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 1444
267 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 1439
268 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 1427
269 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 1411
270 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 1409
271 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 1423
272 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 1418
273 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 1416
274 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 1407
275 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 1425
276 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1416
277 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 1409
278 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 1428
279 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 1424
280 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 1419
281 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 1417
282 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 1423
283 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 1431
284 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 1424
285 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 1439
286 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 1448
287 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 1439
288 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 1465
289 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 1476
290 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 1425
291 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 1421
292 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 1429
293 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 1405
294 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 1437
295 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 1430
296 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1408
297 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 1428
298 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1407
299 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 1425
300 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 1405
301 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 1421
302 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 1407
303 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 1426
304 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1404
305 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 1436
306 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1403
307 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 1415
308 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1400
309 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 1412
310 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1405
311 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 1421
312 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1401
313 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 1426
314 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 1409
315 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 1442
316 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 1425
317 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 1502
318 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 1455