RATNAGIRI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
8208 1615069 761121 853948 74.26 81.33 67.96 1122

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2015 1549
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी 2014 1425
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी 2013 1414
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2012 1415
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2011 1421
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2010 1413
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2009 1409
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी 2006-07 1416